W tym roku szkolnym 2017/2018 uczniowie klas 1-3 i 7 na lekcjach informatyki będą realizowali program Technologie z klasą