Społeczna Szkoła Podstawowa im. Edwarda hr Raczyńskiego STO w Poznaniu serdecznie zaprasza do udziału w festiwalu małych form teatralnych KOLORY SCENY, który odbędzie się już po raz czternasty. Przedsięwzięcie, które objął honorowym patronatem Wydział Filologii Angielskiej UAM w Poznaniu, ma na celu wzbogacenie wiedzy naszych uczniów o elementy kultury krajów anglojęzycznych oraz urozmaicenie metodyki nauczania języków obcych poprzez formę teatralną.
Festiwal Kolory Sceny XIV odbędzie się 30 stycznia 2017, o godzinie 17
w SaliTeatralnej Zespołu Szkół nr 4 „Łejery”.
Tegoroczny festiwal, to Irish edition, zatem zachęcamy aby tematy przedstwień były związane z tym państwem, jego kulturą, tradycjami. Zapraszamy również grupy, które pokażą nam kulturę państw innych krajów anglojęzycznych oraz niemiecko- i hiszpańsko-języcznych.

Regulamin Festiwalu:

1.Celem festiwalu jest poszukiwanie oraz promowanie nowatorskich metod nauczania języków obcych.
2.Festiwal ma charakter non-competitive (wszystkie programy są nagradzane. Nagrody są przyznawane przez jury.).
3.W festiwalu mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych , klas1-6 oraz przedszkoli.
4.Inscenizacje NIE MOGĄ ROZGRYWAĆ SIĘ W JĘZYKU POLSKIM.
5.Przedstawienia trwają nie dłużej niż 20 minut.
6.Źródła scenariuszy do spektakli są dowolne.
7.Przedstawienia mogą zawierać formy: muzyczne, plastyczne oraz taneczne.