Tytułowi bohaterowie  w uroczy i zabawny sposób przeżywają swoje pierwsze uczucie, pewnie dlatego  krytyk Stefan Drajewski uznał  sztukę teatralną niemieckiego dramaturga Thilo Refferta za komedię romantyczną dla dzieci, W poniedziałek szóstoklasiści oraz ich o rok młodsi uczniowie z klasy 5a obejrzą spektakl "Nina i Paul", wyreżyserowany przez Jerzego Moszkowicza i wystawiony na Scenie Wspólnej.  Młodzi widzowie mogą oczekiwać znakomitej gry aktorskiej Anny Mierzwy i Łukasza Chruszcza, zaskakujących rozwiązań scenicznych oraz dużej dawki humoru, a także, mimo kmediowej formy, poważnego potraktowania dziecięcych emocji.