Szkolna Liga Wolontariacka

 

Już po raz drugi jako Samorząd Uczniowski przystąpiliśmy do Szkolnej Ligi Wolontariackiej. Działanie w lidze zachęca społeczność szkolną – uczniów, rodziców i nauczycieli – do bezinteresownej pomocy na rzecz podopiecznych z poznańskiego Zoo.

Akcja ma kreować postawy altruistyczne wśród uczniów. Troska i chęć niesienia bezinteresownej pomocy naszym mniejszym braciom, służy tak potrzebującym jak i pomagającym.

Liga działać będzie od października 2018 do marca 2019 i obejmie sześć zadań. Będą one realizowane na terenie Starego i Nowego Zoo, a także w klasach, szkołach i domach uczniów. Podjęte działania służyć będą zwierzętom i poznańskiemu Zoo. W roku ubiegłym uczniowie m.in. zbierali orzechy dla niedźwiedzi, przygotowywali edukacyjne gazetki szkolne, czy robili kule ze smalcu dla zimujących ptaków.

W ramach podziękowania ze strony poznańskiego Zoo za udział w inicjatywie i włożony trud, wszystkie grupy otrzymają upominki. W sposób szczególny ogród zoologiczny podziękuje najbardziej zaangażowanym grupom. Dlatego wszystkie zadania w Lidze Wolontariackiej będą punktowane, a aktualny ranking publikowany będzie na stronie internetowej Zoo.