IMAGE_TITLE
Szanowni Państwo
W terminach:

  • 25.06 – 29.06.2018
  • 02.07 – 06.07.2018
  • 20.08 – 24.08.2018
  • 27.08 – 31.08.2018

w naszej szkole odbywać się będą półkolonie.
Są one organizowane tylko dla uczniów naszej szkoły.

Program półkolonii - wkrótce


Półkolonie odbywać się będą w godzinach 7:30 – 15:30. Przewidziana jest opłata w formie kaucji 25 zł za dzień, która zostanie zwrócona jeśli dziecko przyjdzie we wszystkie zadeklarowane dni, w razie nieobecności zwrotowi będą podlegać dni, w których dziecko jest chore i ma na to stosowne potwierdzenie od lekarza.
Kaucja jest płacona z góry za wszystkie deklarowane terminy półkolonii.
Kaucja będzie zwracana na konto rodzica, rodzice NIE ODEJMUJĄ KAUCJI OD CZESNEGO! Czesne jest osobno rozliczane, samowolne odjęcie kaucji od czesnego będzie traktowane jako niedopłata czesnego.
Tak jak w roku ubiegłym będzie możliwość zamówienia obiadów dla dzieci w firmie cateringowej „Kuchnia Cateringowa”
Zapisy w sekretariacie szkoły w terminie do 30.05.2018 r.
Wpłaty kaucji tylko na konto szkoły do dnia 10.06.2018r.