Nazwa Stanowisko
Kurcz-Kielar Anna w.f
Bączyk Agnieszka biblioteka
Bąk Urszula język niemiecki
Beiger Margaretta religia
Bleja Joanna język angielski
Cieślak Dominika język angielski, hiszpański
Dudarska Hanna historia
Gellera Małgorzata język polski
Hałas Hanna matematyka
Hoffmann-Nowicka Lidia edukacja wczesnoszkolna
Jaśniak Paulina historia
Jaworska Anna edukacja wczesnoszkolna
Kędzia Marta muzyka
Kondej Tomasz religia
Korek Anna edukacja wczesnoszkolna
Kozłowska Hanna matematyka
Kruszelnicka Maria wychowawca świetlicy
Lallouet Anna język angielski
Latanowicz Monika język angielski
Lipka-Czajkowska Krystyna plastyka