Wykład doktora Łukasza Grześkowiaka o mikroorganizmach zamieszkujących ludzki przewód pokarmowy zakończył czwartkowe zajęcia w Społecznej Dwójce. Nasz Gość, pracownik naukowy Wolnego  Uniwersytetu Berlińskiego, mówił o czynnikach decydujących o jakości  mikrobioty i jej  wpływie na organizm człowieka od narodzin do późnej starości, w tym na  prawidłowe funkcjonowanie mózgu.  Co ciekawe, im jesteśmy starsi, tym mniej jest w nas korzystnych dla zdrowia bakterii.   Po przywołaniu krótkiej historii probiotyków, związanej z pracą laureata Nagrody Nobla   Ilji Miecznikowa, Gość zaskoczył słuchaczy, mówiąc o   różnorodności  produktów, dostarczających nam żywych bakterii i utrzymujących równowagę mikrobioty. A są to nie tylko jogurty czy inne produkty mleczne, ale także czekolada lub chipsy, dostępne w Finlandii, gdzie dr Łukasz Grześkowiak napisał i obronił pracę doktorską. Spotkanie z Gościem Społecznej Dwójki poprowadził Mateusz Socki, a wprowadzenie przygotował Jakub Krąpiec.

Galeria

Krótki film z azjatyckiej wyprawy Anny Orskiej i Przemysława Oleszczyka wprowadził obecnych na spotkaniu w realia pracy jubilerskiej w odległym miejscu i w innej kulturze. Potem było jeszcze ciekawiej. Goście Społecznej Dwójki - znana projektantka biżuterii Anna Orska i jej mąż Przemysłw Oleszczyk, organizator i kronikarz wspólnych artystycznych podróży - opowiedzieli o tym, czego szukają i co znajdują w innych zakątkach świata. O wynajmowanych warsztatach, pracy bez stołów, podpatrywaniu tradycyjnych technologii i wtapianiu się w lokalne społeczności. O trudach podróżowanie i przyjemnościach azjatyckiej kuchni, a przede wszystkim o pięknym doświadczaniu i przetwarzaniu nowo poznanej rzeczywistości. Dopełnieniem tej prelekcji na dwa głosy były zdjęcia z podróży. Gości przedstawiła Ilayda Ogdem.

Galeria

 

W jakim stopniu wirtualna rzeczywistość może być naprawdę przydatna  człowiekowi? W jakich dziedzinach życia jest najczęściej wykorzystywana? Jakie narzędzia informatyczne i jakie oprzyrządowanie służą oszukaniu naszych zmysłów? O fascynującej rzeczywistości, której nie ma,  mówił podczas swojego wykładu nasz piątkowy Gość prof. dr hab. inż. Krzysztof Walczak.  Odpowiedział także na kilka pytań Kuby Krąpca i Ilaidy Ogdem, gimnazjalistów prowadzących spotkanie, o zagrożenia związane z rozwojem informatycznej technologii czy przewidywania  dotyczące  zastąpienia w niektórych zawodach człowieka robotem.  Na szczęście, zdaniem naszego Gościa, bezpośredni kontakt człowieka z innym człowiekiem jest niezbędny, zatem w wielu sferach życia będzie on nadal potrzebny. -Wszyscy moglibyśmy być informatykami, ale gdyby tak się stało, świat bardzo by się cofnął – powiedział uczniom Społecznej Dwójki.

Galeria

Dnia 13 października br. gościem Społecznej Dwójki był Pan Łukasz Wierzbicki - autor książek dla dzieci i młodzieży tj. „Afryka Kazika” i „Dziadek Niedźwiadek”. Książki Jego autorstwa znajdują się na liście lektur rekomendowanych przez Radę Literacką „ABC XXI – Cała Polska czyta dzieciom”.

Czytaj więcej...

Prowadzący spotkanie Zosia Witczak i Mateusz Socki byli ciekawi, kto słucha jazzu i czy jest to muzyka, która może się spodobać młodzieży. Chcieli również wiedzieć, czy w życiu Dionizego Piątkowskiego, pierwszego w tym roku szkolnym Gościa Społecznej Dwójki, jest także miejsce na inne gatunki muzyczne. Znany dziennikarz i krytyk muzyczny, organizator festiwali jazzowych, autor wielu książek i artykułów spotkał się z młodzieżą naszej szkoły. Tematem rozmowy Dionizego Piątkowskiego z uczniami były przede wszystkim jego zainteresowania muzyczne oraz doświadczenia dziennikarskie.

Galeria

„Z czym się je niesporczaka, czyli krótka pogadanka o tym, czym są niesporczaki i dlaczego są takie fajne. Gdzie i jak je znaleźć, jak wyglądają i jakie badania się na nich prowadzi. Trochę o ekologii, wyprawach naukowych na krańce świata i astrobiologii. Czyli w skrócie, jak pogodzić pasję poznawania, niesporczaki i loty kosmiczne…”  Tak zapowiedział swój wykład nasz ostatni w tym roku gość dr Łukasz Kaczmarek, który we wtorek spotkał się z gimnazjalistami i zaraził ich  swoją sympatią do tych milutkich bezkręgowców. Mało tego, przyniósł kilka żywych stworzeń i pokazał je uczniom pod mikroskopem. Spotkanie prowadzili Mateusz Socki i Jakub Krąpiec.

Galeria

O tym, że Mateusz Koszela ciekawie opowiada o swoich podróżach, powiedziała nam Zosia Siennicka z trzeciej gimnazjum i miała rację! Młody zielonogórzanin pokonał  autostopem tysiące kilometrów, doświadczył przyjemności i trudów poznawania świata w nietypowy sposób. Dotarł tam, gdzie nie trafiają turyści, gdzie życie toczy się w innym rytmie, a dzieci naprawdę cieszą się ze zwykłej gumowej piłki, nierzadko pierwszej w życiu. Był w Rosji, w Chinach i w Kirgistanie. Grał z dziećmi w piłkę w Laosie, uczył języka angielskiego w Kambodży i oglądał  Mistrzostwa Azji Południowo-Wschodniej w Piłce Nożnej w Birmie.  Już planuje kolejną wyprawę... Gościa Społecznej Dwójki przedstawiły Basia Gulczyńska i Ania Zientek.

Galeria

Jak co roku,  Święto Narodowe Trzeciego Maja było okazją do refleksyjnego spojrzenia na dzieło polskich polityków sprzed dwóch wieków – Konstytucję 3 maja.  Tuż przed kolejną rocznicą ustanowienia tego doniosłego dokumentu gimnazjaliści mieli okazję wysłuchać wykładu  dra hab. Macieja Foryckiego. Gość Społecznej Dwójki podkreślił trzy najważniejsze wartości, związane z ustawą rządową: zgodę narodową, czyli skuteczne  współdziałanie przedstawicieli różnych środowisk politycznych, zmniejszenie różnic między stanem szlacheckim i mieszczańskim oraz dostrzeżenie i zasygnalizowanie problemu chłopów. I  jeszcze pierwszeństo w Europie, o czym dobrze pamiętali gimnazjaliści.  Ciekawe pytanie zadał prelegentowi Mateusz Socki, prowadzący wespół z Agnieszką Mańke spotkanie, o  radę dla twórców Konstytucji 3 maja z pozycji współczesnego historyka, uwzględniającego realia XVIII wieku.  W końcowej części spotkania Dr Maciej Forycki przypomniał młodzieży o świętowaniu rocznicy uchwalenia Konstytucji wśród Polonii, między innymi na Litwie, na Ukrainie czy w Stanach Zjednoczonych.

Galeria

Bezwarunkowy dochód podstawowy był tematem niezwykle ciekawego wykładu dra Macieja Szlindera, który przybył do naszej szkoły trzeciego dnia rekolekcji wielkopostnych.
Nasz Gość przedstawił założenia tej koncepcji i przywołał związane z nią eksperymenty. Mówił również o potencjalnych skutkach tego zjawiska w złożonym organizmie gospodarczym świata. Przedstawił zarówno argumenty na rzecz bezwarunkowego dochodu podstawowego, jak i zarzuty przeciwników tego modelu finansów publicznych. Pytania oraz krótka polemika z prelegentem w drugiej części spotkania były znakiem zainteresowania słuchaczy kontrowersyjnym pomysłem zapewnienia każdemu człowiekowi udziału w dochodach społeczeństwa bez konieczności wykonywania pracy. Gościa Społecznej Dwójki przedstawiły Zosia Witczak i Ania Zientek.

Galeria

Doktor Marta Mazurek, która odwiedziła naszą szkołę w drugim dniu rekolekcji, przedstawiła obecnym na spotkaniu gimnazjalistom zakres swoich działań w ramach sprawowanego od kilku miesięcy stanowiska pełnomocniczki  Prezydenta Miasta Poznania do spraw przeciwdziałania wykluczeniom. Mówiła także o trudnej sytuacji imigrantów, szczególnie rumuńskich Romów. Nasza Gościni (bo taką formę rzeczownika "gość" akceptuje dr Marta Mazurek) odpowiedziała na pytania o tolerancyjność mieszkańców Poznania, o granice ingerencji w kulturę  innych nacji oraz  o wnioski z projektu badawczego "Gender w podręcznikach", którego była koordynatorką. Zachęciła też młodzież do działania na rzecz równego traktowania i korzystania ze swoich praw. Spotkanie z dr Martą Mazurek poprowadzili  Ilayda Ogdem i Michał Kudliński.

Galeria