PROJEKTY I INONWACJE 2
 
GOSC
 
SUKCESY
 
ODYSEJA
 
SUKCESY
 
SWIETICa
 

Caroline Żurczak studiuje biologię molekularną na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Za kilka dni będzie bronić pracy magisterskiej, która powstała w Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk. Absolwentka Społecznej Dwójki ma za sobą liczne praktyki na zagranicznych uczelniach, między innymi w International Laboratory of Plant Neurobiology we Florencji, w Instytucie Jozef Stefan w Słowenii oraz na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W wolnym czasie Caroline bardzo lubi poróżować, zarówno daleko, jak i blisko. Poza tym czyta powieści historyczne i żegluje. Wykład Caroline Żurczak o inteligencji roślin odbędzie się w najbliższy poniedziałek o godzinie 9.55 w szkolnej świetlicy. Absolwentkę Społecznej Dwójki przedstawią Agnieszka Mańke i Mateusz Socki.