K O M U N I K A T

n a u c z y c i e l k i   h i s t o r i i

W związku z tegorocznymi obchodami Dni Patrona i 100. rocznicy odzyskania niepodległości zapraszam uczniów klas IV‑VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum do udziału konkursie pt.:

„Śladami powstania wielkopolskiego w 100. rocznicę odzyskania niepodległości

 

Warunki konkursu:

1. jedna własnoręcznie wykonana fotografia przedstawiająca miejsce związane z Powstaniem Wielkopolskim (np. pomnik, tablicę pamiątkową, nagrobek powstańca),

2. notka dotycząca najważniejszych faktów związanych z tym miejscem,

3. jedna fotografia przedstawiająca ucznia na tle fotografowanego obiektu.

 Obie fotografie i tekst umieszczone na kartce A-3 bristolu, podpisane na odwrocie (imię i nazwisko ucznia, klasa) uczestnicy konkursu mogą składać w sekretariacie naszej szkoły do 5 listopada 2018 r. (poniedziałek).

H.Dudarska