Czesne

kwoty płatne miesięcznie

  • za 1-sze dziecko 720 zł
  • Za 2-gie dziecko 630 zł
  • Za 3-cie dziecko 90 zł

kwoty płatne 12 miesięcy w roku

  • Konto

    04 1090 1737 0000 0000 7201 1970

Pobierz Regulamin przyznawania zniżek w opłacie czesnego w SSP 2