Mikołaj Grabowski w oparciu o znakomity tekst reportażystki nominowanej do Literackiej Nagrody Nike – Katarzyny Surmiak - Domańskiej podjął odważną próbę zbudowania obrazu globalnego społeczeństwa zniewolonego socjotechniką i przygotował spektakl,  wywołując takie tematy, jak odpowiedzialność za milczenie, społeczne wymierzanie kary, przejmowanie stereotypów czy zatajanie… Zbudował świat, w którym przez „ogłupienie” i „lęk przed prawdą” bohaterowie sztuki stają się figurami ludzkiej paniki, tchórzliwości, nieumiejętności zrozumienia, braku wiedzy oraz osamotnienia. Ten spektakl będzie wyzwaniem…