Z wielka dumą i radością informuję, że klasa 3b , której wychowawcą jest Lidia Hoffmann na gali podsumowującej konkurs plastyczny na plakat oraz na spot II edycji Programu „Bezpiecznie to wiedzieć i znać”, którą Bank Zachodni WBK realizował wspólnie z Wielkopolską Wojewódzką Komendą Policji zajęła II miejsce za plakat.

Adresatami konkursu byli uczniowie klas szkół podstawowych województwa wielkopolskiego, a tematem była edukacja w zakresie bezpiecznych postaw i zachowań w domu, na ulicy, w kontaktach z obcymi i Internecie, a także edukacja finansowa najmłodszych. Plakat kasy 3b zajął II miejsce spośród 44 szkół województwa wielkopolskiego biorących udział w konkursie. Nagrodą dla każdego ucznia były torba różnego rodzaju gadżetów związanych z bezpieczeństwem, udział w zajęciach na symulatorach i interaktywnych eksponatach w siedzibie Śkody Auto Lab oraz tablet i okulary wirtualnej rzeczywistości do wykorzystania podczas zajęć dydaktycznych.
Poniżej udostępniam nagrodzony plakat i spot klasy 3b.
Lidia Hoffmann

Spot o bezpieczeństwie kl.3 b Galeria